Que és el relat literari?

El retrat és la descripció dels trets físics i dels aspectes psicològics d'una persona.

Caracteristiques:

  • Es refereixen a persones reals.
  • Són personatges notables en algun àmbit de la vida social i cultural.
  • Poden ser breus, com els apunts o extensos i elaborats, si és extens considerem que interpreta creativament la personalitat d'algú.